Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України. [англ.

Вивчення іноземної мови, Загальні

Вивчення іноземної мови, Загальні

Посібник побудований на матеріалі, що надано на сайтах МЗС України та викладено у теоретичному курсі з зовнішньої політики України. Посібник складається з двох розділів, які відбивають співпрацю України з різними міжнародними організаціями та країнами, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною політичною термінологією.

Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці та додатків створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника у класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів філологічних, перекладацьких відділень (факультетів) університетів, магістрів зі спеціальності “Міжнародні відносини”, фахівців, які прагнуть вдосконалети навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.